Tái bản “Đại Nam Thực lục Chính biên Đệ lục kỷ Phụ biên”

Đại Nam Thực lục Chính biên Đệ lục kỷ Phụ biên1 do nhà nghiên cứu Cao Tự Thanh dịch và giới thiệu vừa được tái bản.

Ngoài một vài điều chỉnh trong phần Phụ lục2, bản mới đã sửa chữa những lỗi kỹ thuật trong bản in lần trước. Các nghị định trong Công báo Đông Dương thuộc Pháp đã lược bớt phần nguyên bản chữ Pháp, hai phụ lục 14, 15 được thay bằng hai phụ lục khác: một là Tin tức về việc giam lỏng vua Thành Thái trên Nam Việt quan báo (chữ Hán), một là Nhận định về việc phế truất vua Thành Thái của tờ Le Courrier d’Haiphong (chữ Pháp), đều trong năm 1907.

Trong phần giới thiệu bộ sử, tác giả đã bổ sung một số kiến giải thú vị chẳng hạn về niên hiệu các vua triều Nguyễn. “… Riêng Hàm Nghi và Thành Thái thì hơi đặc biệt, vì dường như lấy ý trong Kinh Dịch, quẻ Trạch Sơn Hàm (tượng quẻ là Đoài trên Cấn dưới, thiếu âm trên thiếu dương dưới) và quẻ Địa Thiên Thái (tượng quẻ là Khôn trên Càn dưới, thái âm trên thái dương dưới), tức đều chấp nhận âm trên dương dưới, có thể hiểu như sự vận dụng triết học Nho giáo vào sách lược chính trị lúc điều kiện khách quan buộc chính phải nhường tà”.

1 NXB Văn hóa – Văn nghệ TP.HCM được xuất bản lần đầu tháng 11-2011, 832 trang, giá 400.000 đồng.

2 Trong đó có sự tiếp thu ý kiến từ bài báo Tản mạn với “Đại Nam Thực lục Chính biên Đệ lục kỷ Phụ biên” (http://tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=62&CategoryID=41&News=4697) trên Tia Sáng sau khi cuốn sách được in lần đầu

Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]