Tính tuổi

Phụ nữ chóng trưởng thành, mà lại trẻ và thông minh lâu hơn đàn ông. Cho nên khi Trang Châu còn trẻ thơ, thì hợp với cô nhiều tuổi hơn. Khi Trang Châu sắp trưởng thành, thì hợp với cô cùng tuổi. Khi Trang Châu trưởng thành, thì hợp với cô kém tuổi hơn.

Trang Châu gọi điện.

– “Cụ Hinh có biết xem tuổi không ạ?”

– “Dạ, để làm gì ạ?”

– “Ví dụ, tuổi của tôi, thì hợp với tuổi của ai?”

– “Hợp về cái gì ạ?”

– “Tình ái, chẳng hạn.”

– “Quả thực tôi không biết, nhưng một số nhà chiêm toán học đã đồng ý về một công thức vàng gì đó.”

– “Có phải công thức ‘gái hơn hai, trai hơn một’ gì đó không? Làm sao mà tìm được một cô hơn tôi hai tuổi, và tôi lại phải hơn cô ấy một tuổi được, khó quá ạ!”

– “Dạ, túi khôn Việt sợ rằng vượt năng lực của Trang Châu ạ.
Cái công thức kia, giản dị hơn.”

– “Thế thì hay quá. Nguyên lý như thế nào ạ?”

– “Phụ nữ chóng trưởng thành, mà lại trẻ và thông minh lâu hơn đàn ông.
Cho nên khi Trang Châu còn trẻ thơ, thì hợp với cô nhiều tuổi hơn.
Khi Trang Châu sắp trưởng thành, thì hợp với cô cùng tuổi.
Khi Trang Châu trưởng thành, thì hợp với cô kém tuổi hơn.”

Trang Châu lễ phép.

– “Dạ.”

– “Công thức ấy là ‘Tuổi trai chia hai, cộng bảy, ra tuổi gái’.

Khi Trang Châu dưới mười bốn, thì cảm ái cô hơn tuổi, bằng mười bốn thì cảm ái cô bằng tuổi, quá mười bốn thì cảm ái cô kém tuổi ạ.”

– “Cảm ơn Cụ Hinh, tôi dốt chiêm toán gì đó lắm, tôi sẽ nhờ cô bạn gái của tôi tính hộ ra tuổi của tôi theo công thức đó nhé.”

Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]