Trả lời bằng câu hỏi

Bình thường có người hỏi thì có người trả lời. Thầy hỏi trò thì trò phải trả lời, bố hỏi con thì con phải trả lời, quan tòa hỏi bị can thì bị can phải trả lời, nghị sĩ hỏi bộ trưởng thì bộ trưởng phải trả lời, dân hỏi quan thì quan phải trả lời...

Nhưng đôi khi người được hỏi lại trả lời bằng một câu hỏi. Đó là trường hợp bí… chưa tìm được câu trả lời thích đáng, hoặc cũng có thể là câu hỏi ban đầu quá ngớ ngẩn… Tuy nhiên có lẽ ít thấy trường hợp hai người đối thoại với nhau chỉ bằng câu hỏi, mà không có câu trả lời nào. Tôi có quen một đôi vợ chồng trẻ có biệt tài trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi khác. Dưới đây tôi xin trích đoạn một đối thoại như vậy của họ…

Câu chuyện xẩy ra vào một buổi tối, người chồng về nhà muộn…
Sao anh về muộn thế?
Mấy giờ rồi mà em bảo muộn?

– Anh không có đồng hồ à?
– Em tưởng cái đồng hồ chết tiệt của anh không bao giờ chết ư?

– Thế sao anh không hỏi người ta?
– Người ta là ai? Em định ám chỉ người nào thế?

– Anh tưởng là tôi không biết gì ư? Thế anh lê la ở những xó xỉnh nào mà đến bây giờ mới vác mặt về nhà?
– Em học ở đâu những cách ăn nói với chồng như vậy?

– Thế anh bảo tôi phải ăn nói với anh như thế nào?
– Em không thể tìm được lời lẽ có văn hóa hơn một chút hay sao?

– Thế anh tưởng rằng anh có văn hóa lắm ư? Anh đã nốc bao nhiêu bia và rượu rồi?
– Can đến em?

Tại sao anh cứ trả lời câu hỏi của tôi bằng câu hỏi của anh?
Tại sao không?

– Tôi hỏi lại: anh đã nốc bao nhiêu bia và rượu rồi?
– Tiền đâu mà bia với rượu?

– Thế thì lương mới lĩnh đâu hết rồi?
– Em tưởng rằng lương anh nhiều lắm à?

– Anh đưa hết tháng lương cho con đĩ nào vậy?
– Em cho rằng ngoài em ra, mọi người phụ nữ khác đều là con đĩ cả hay sao?

– Không phải là đĩ thì tại sao lại đưa hết tiền cho nó? Hả…? Hả…?
– Tại sao cô lại tru tréo lên như thế?

– Không tru tréo lên để anh muốn làm gì thì làm à?
– Bơn bớt cái mồm đi có được không?

– Tôi không bớt thì anh định làm tôi?
– Cô không thách thức tôi đấy chứ?

– Anh có dám không?
Đến nước này thì tại sao tôi lại không dám?
……………………………

Các câu hỏi cứ thế mà tuôn trào, tôi không đủ sức chép lại cho hết…

Văn Như Cương
Nguồn tin: Tia Sáng

Tác giả