Viết về đá

đá là cơ thể tôi khi chưa được em hôn lên má 09.11.02

Viết về trách nhiệm

trách nhiệm
là thứ hiếm hoi
mà muôn đời
con người
tiết kiệm
20.11.02

Như

em
như một chiếc cây
hát sai nhạc trong rừng

như một câu đố không lời giải

như hoa cải vàng trong ruộng hướng dương

em
như bầu trời sáng mờ mưa rơi

như thế

có những chiều tôi không hiểu được
tại sao cơn buồn ngủ lại thua em

em
như một bánh răng
nhỏ nhoi trong cỗ máy thời đại
kích hoạt chuyển động tôi

em
như một nguồn cội
như một hơi thở sạch
như một dòng sông gột bùn
như một âm hưởng
từ tiếng thốt đầu tiên trước cái đẹp
12.11.04

Tự do

trong đêm
tìm một khoảng không
hãy vỗ cánh như chim
lúc này
mi
được tự do

đôi khi
mi không còn tay
hãy nói với bao la rằng
mi được tự do

có lúc
âm thanh bỏ mi
hãy nghĩ về bất kỳ điều gì
kể cả rằng mi không có tự do
ý nghĩ ấy tự do
02.12.04

Nguyễn Thế Hoàng Linh

Tác giả