Phát triển cộng đồng

Phát triển chuỗi nông nghiệp ở vùng dân tộc thiểu số cần dựa trên nền tảng nguồn lực sẵn có của cộng đồng.

Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]