Skip to content

Startup ở giai đoạn đầu

Startup là gì? Và làm thế nào để định giá startup ở giai đoạn đầu?