Skip to content

Vẻ đẹp của toán học

Toán học và thơ cùng có sức mạnh cho phép con người đi từ thế giới thực tới những thế giới tưởng tượng.