JARED DIAMOND- Nhà sinh học và địa chất học, tác giả cuốn “Collapse” (tạm dịch: Sụp đổ)

Khi nào con người kết thúc các đợt chinh phục của mình trên toàn thế giới? Tôi có thể mường tượng được điều này nhưng vẫn chưa thể chứng minh được nó. Con người đầu tiên đã khám phá ra Châu Úc rồi Châu Mỹ. Tôi biết rằng con người đã đặt chân lên Bắc Mỹ cách đây khoảng 14.000 năm, Nam Mỹ cách đây khoảng 13.500 năm và Úc cách đây khoảng 46.000 năm.

Và con người cũng là nguyên nhân tuyệt diệt của phần lớn các loài thú lớn. Hiện giờ trên thế giới vẫn có hàng không hề có dấu vết tranh chấp của con người từ hàng triệu năm nay cho dù chúng ở Châu Phi, Châu Âu hay Châu Á. Nhưng ở Châu Mỹ và Châu Úc thì chẳng có dấu vết nào, kể cả dấu vết tranh chấp của con người có độ tuổi hơn 100.000 năm. Tại Châu Mỹ, những dấu vết tranh chấp chỉ xuất hiện vào khoảng từ thời điểm cách đây 14.000 năm trở lại đây trong khi đó tại Châu Úc, thời gian này vào khoảng giữa 46.000 năm và 16.000 năm trở lại đây.

Phần lớn các loài thú lớn như voi, sư tử hay loài lười lớn ở Châu Mỹ và Kanguru khổng lồ, và rồng Komodo ở Úc đã dần biến mất chỉ trong vài thập kỷ. Kết luận như vậy đã rõ ràng: khi con người tới đâu, họ nhanh chóng lấp đầy các lục địa và thoải mái giết chóc các loài thú lớn dù những loài thú này không hề có thù oán gì với con người. Và điều gì sẽ xảy ra đối với các loài thú lớn hiện nay vẫn còn ở Galapagos và Bắc cực khi con người bắt đầu tiến đến những nơi này?

Tia sáng

Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]