Không hiểu, khó hiểu hơn

Ông Đô, Viện trưởng Viện trừu tượng học, mời Anh La đến phỏng vấn.
– Thế này Anh La à.
Ông Tình, trưởng phòng “Những vấn đề nữ quyền” mới về hưu.
Tôi đang tính, không biết Anh La có đảm đương được cái chức vị này không…
– Thế thì bác Đô cứ tính tiếp thôi ạ.

– Suốt từng đấy năm trời, ông Tình làm cái gì, quả thật không ai hiểu.
– Thế bác Đô chắc hiểu Anh La?
– Cũng không ai hiểu Anh La cả!
Cho nên tôi mới nghĩ là có khi Anh La thay ông Tình là phải.

– Thế bác định tính tiếp cái gì?

– À, tôi đã tham khảo ý kiến anh chị em ở đây.

Người ta bảo không ai hiểu ông Tình.

Nhưng Anh La xem ra còn khó hiểu hơn cả ông Tình!

Nên tôi hóa đắn đo.

– Thế giữa không hiểu với khó hiểu hơn, đâu là ranh giới?

– À, cái anh vừa nói, lại còn khó hiểu nữa!

Thôi có gì ta gặp lại nhau sau vậy.

Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]