Ý kiến của độc giả quen thuộc

Là bạn đọc thường xuyên của Tia Sáng, tôi thấy về nội dung, Tia Sáng đã thể hiện đậm nét "Một góc nhìn của trí thức". Từ "Diễn đàn", "Khoa học" đến "Văn hóa nghệ thuật", mục nào cũng có những bài rất mới mẻ trong ý tưởng, thể hiện sâu sắc tâm huyết của tác giả đối với Đảng, đối với đất nước và sự nghiệp khoa học công nghệ của nước nhà. Về hình thức trình bày, thường chỉ có một màu đen, thêm một ít màu rời chạy philê mà rất sang, rất hiện đại.

Chỉ có điều, những thông tin khoa học công nghệ và nhiều lĩnh vực khác ở các địa phương hầu như vắng bóng trên Tia Sáng. Theo tôi, đó cũng là một “điểm yếu” của Tia Sáng.

Huỳnh Phước – Phó Giám đốc phụ trách Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng 

   

Tác giả