20 năm Văn phòng Đăng ký Hoạt động KH&CN

Ngày 20/12, Văn phòng Đăng ký Hoạt động KH&CN, nơi quản lý việc đăng ký hoạt động của các tổ chức KH&CN và quỹ phát triển KH&CN, đã tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập.

Bà Hoàng Minh Hiền, Chánh Văn phòng Đăng ký Hoạt động KH&CN (VPĐK KH&CN) cho biết, 20 năm qua, VPĐK KH&CN đã chủ trì xây dựng 7 Thông tư hướng dẫn thành lập và đăng ký hoạt động của các tổ chức KH&CN, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức KH&CN nước ngoài tại Việt Nam; và 3 Thông tư liên quan tới quy định về phí, lệ phí trong đăng ký hoạt động KH&CN, góp phần hình thành và phát triển hệ thống các tổ chức KH&CN nhiều thành phần.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Nguyễn Quân bày tỏ mong muốn Văn phòng Đăng ký nhanh chóng cải thiện một số vấn đề đang được các tổ chức nghiên cứu KH&CN quan tâm như đơn giản hơn nữa các thủ tục đăng ký; cập nhật thường xuyên hơn những thông tin của các tổ chức hoạt động KH&CN về tình hình hoạt động, số lượng cán bộ,… đặc biệt là đối với những tổ chức ngoài công lập để tham mưu cho lãnh đạo Bộ huy động hiệu quả  nguồn lực khoa học vào xây dựng và phát triển đất nước.

 

Tác giả