67 đề cử cho Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN

Đã có 67 công trình được đề nghị xét trao Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN năm 2010.

Tại phiên họp lần thứ nhất của Hội đồng cấp nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN diễn ra ngày 17/9, Bộ KH&CN – cơ quan thường trực của Giải thưởng = đã báo cáo với Hội đồng về công tác chuẩn bị xét thưởng. Theo đó, tính đến thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ (1/8/2011), Bộ KH&CN đã nhận được 67 công trình đề nghị xét thưởng (21 công trình đề nghị trao Giải thưởng Hồ Chí Minh và 46 công trình đề nghị trao Giải thưởng Nhà nước) của 16 bộ/ngành, tỉnh/thành phố, trường đại học, viện nghiên cứu.

Bộ KH&CN cho biết, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam có số lượng công trình đề nghị xét thưởng lớn nhất (14 công trình), tiếp đó là Bộ Giáo dục và Đào tạo: 11 công trình, Đại học Quốc gia Hà Nội: 7 công trình. Có 4 địa phương có công trình đề nghị xét thưởng (Hải Phòng: 6 công trình; các tỉnh Bình Thuận, Ninh Bình, Đồng Nai mỗi tỉnh có 1 công trình ). Số lượng công trình chia theo lĩnh vực khoa học như sau: Khoa học tự nhiên 12 công trình, khoa học kỹ thuật 15 công trình, khoa học y dược 8 công trình, khoa học nông nghiệp 5 công trình, khoa học xã hội 27 công trình.

Theo dự kiến, sẽ có 12 Hội đồng chuyên ngành họp xét thưởng từ 28/9/2011 đến 30/10/2011, Hội đồng cấp nhà nước sẽ họp xét thưởng từ 5/11/2011 đến 12./11/2011. Lễ trao Giải thưởng sẽ diễn ra vào ngày 3/2/2012.

Danh sách 67 công trình và tên tác giả đề nghị xét thưởng cũng như kết quả xét tặng các công trình của Hội đồng cấp nhà nước sẽ được đăng tải chi tiết tại website của Bộ KH&CN (www.most.gov.vn), Tạp chí Hoạt động Khoa học (www.tchdkh.org.vn), của Cục Thông tin KH&CN quốc gia (www.vista.gov.vn) và trên Báo Khoa học và Phát triển, Báo Nhân dân, Báo Sài Gòn giải phóng.

 

Tác giả