8 hồ sơ tranh giải thưởng Tạ Quang Bửu 2020

Từ 48 hồ sơ đề cử và ứng cử Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2020, các hội đồng chuyên ngành của Quỹ NAFOSTED đã lựa chọn được 8 hồ sơ, trong đó bao gồm năm đề cử giải thưởng chính và ba giải thưởng trẻ.

PGS.TS Vương Thị Ngọc Lan (trường đại học Y Dược TPHCM) là một chuyên gia hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực thụ tinh trong ống nghiệm

Theo “truyền thống” Giải thưởng Tạ Quang Bửu, các lĩnh vực thường xuyên có hồ sơ đề cử và ứng cử đều là toán học, vật lý, hóa học, những lĩnh vực có nhiều công bố trên tạp chí hàng top của Scopus, Scimago… Đây cũng là xu hướng nổi bật của năm nay khi trong số 8 hồ sơ lọt vào chung kết xét giải có tới 5 hồ sơ thuộc các ngành này: PGS.TS Phạm Tiến Sơn (trường đại học Đà Lạt), TS. Võ Hoàng Hưng (trường đại học Sài Gòn) – toán học; PGS.TS Nguyễn Quang Hưng (trường đại học Duy Tân), TS. Nguyễn Trương Thanh Hiếu (trường đại học Tôn Đức Thắng) – vật lý; TS. Trần Mạnh Trí (trường đại học KHTN – ĐHQGHN).

Tuy nhiên, trong nhiều ngành khoa học khác, Việt Nam vẫn có những nhà khoa học với một số công trình đáng chú ý. Nếu ở giải năm ngoái là ngành cơ học với GS. TS Phạm Đức Chính (Viện Cơ học, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam) và ngành khoa học sự sống với PGS. TS Nguyễn Lê Khánh Hằng (Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương) thì năm nay là ngành khoa học y dược với PGS.TS Vương Thị Ngọc Lan (trường đại học Y Dược TPHCM), TS. Nguyễn Thạch Tùng (trường đại học Dược Hà Nội). Đáng chú ý, là một chuyên gia hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực thụ tinh trong ống nghiệm, PGS.TS Vương Thị Ngọc Lan từng được ghi nhận qua giải Kovalevskaia năm 1998.

Một nét khác biệt của giải thưởng Tạ Quang Bửu năm nay là sự “áp đảo” của các nhà khoa học miền nam trong số 8 hồ sơ lọt vào chung kết. Bên cạnh sự cân bằng tương đối giữa hai miền về số lượng thành viên hội đồng chuyên ngành và số đề tài được Quỹ NAFOSTED tài trợ, sự xuất hiện của các nhà khoa học miền nam cho thấy chất lượng nghiên cứu ở đây không ngừng được nâng lên.

Dự kiến, Hội đồng Giải thưởng sẽ họp đánh giá hồ sơ vào tháng 4/2020 với thành phần là các nhà khoa học có uy tín của Việt Nam và người Việt Nam ở nước ngoài. Kết quả những nhà khoa học đoạt giải sẽ được công bố vào tháng 5/2020, nhân Ngày KH&CN Việt Nam 18/5.

Dưới đây là danh sách 8 hồ sơ lọt vào chung kết:

Năm hồ sơ giải thưởng chính:

1. PGS.TS Phạm Tiến Sơn (trường đại học Đà Lạt) với công trình “Generic properties for semialgebraic programs” xuất bản trên SIAM Journal on Optimization.

2. PGS.TS Nguyễn Quang Hưng (trường đại học Duy Tân) với công trình “Simultaneous microscopic description of nuclear level density and radiative strength function” xuất bản Physical Review Letters

3. TS. Trần Mạnh Trí (trường đại học KHTN – ĐHQGHN) với công trình “Occurrence of phthalate diesters in indoor air from several Northern cities in Vietnam, and its implication for human exposure” xuất bản trên Science of the Total Environment

4. PGS.TS Vương Thị Ngọc Lan (trường đại học Y Dược TPHCM) với công trình “IVF transfer of Fresh or Frozen embryos in women without Polycystic Ovaries” xuất bản trên tạp chí The New England Journal of Medicine.

5. TS. Nguyễn Thạch Tùng (trường đại học Dược Hà Nội) với công trình “Formulation and biopharmaceutical evaluation of supersaturatable self-nanoemulsifying drug delivery systems containing silymarin” trên tạp chí International Journal of Pharmaceutics.

Ba hồ sơ giải thưởng trẻ

1. TS. Võ Hoàng Hưng (trường đại học Sài Gòn) với công trình “Convex integration for scalar conservation laws in one space dimension” xuất bản trên tạp chí SIAM Journal on Mathematical Analysis.

2. TS. Nguyễn Trương Thanh Hiếu (trường đại học Tôn Đức Thắng) với công trình “Low-energy electron inelastic mean free path in materials” xuất bản trên Applied Physics Letters.

3. TS. Hoàng Thanh Tùng (Viện nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên – Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam) với công trình “A system for large scale production of chrysanthemum using microponics with the supplement of silver nanoparticles under light-emitting diodes” xuất bản trên tạp chí Scientia Horticulturae. 

Tác giả