80 người làm thay đổi thế giới

Những nhân vật được trình bày ở đây là những người đầy nhiệt huyết, những nhà kinh doanh ý thức được các nguy cơ và quyết tâm hành động thay vì chịu đựng. Quyển sách này là một thông điệp lạc quan, ví dụ nó chứng minh rằng chúng ta có thể tưởng tượng được những giải pháp cũng hữu hiệu, tiện lợi, sinh lợi khác - mà lại bền vững, tôn trọng con người lẫn môi trường hơn nhiều.

Mong sao họ có thể thuyết phục mọi người rằng một thế giới khác là khả thi và khuyến khích các bạn hành động theo hướng này, bằng cách gợi cảm hứng qua những giải pháp được đề cập ở đây, nhưng nhất là làm sao bắt đầu bằng cách nghĩ ra những giải pháp của chính các bạn….
 
                              Maximilien Rouer
        Sáng lập viên và Chủ tịch của BeCitizen

Tác giả