Asean tăng cường hợp tác về KH&CN

Mới đây tại Kualar Lumpur (Malaysia) đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng KH&CN ASEAN lần thứ 15 (AMMST-15), Hội nghị Ủy ban KH&CN ASEAN lần thứ 66 (COST-66) và các cuộc họp liên quan với sự tham dự của hơn 100 đại biểu đến từ các nước ASEAN.

Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ KH&CN Lê Đình Tiến dẫn đầu.

Hội nghị tập trung thảo luận các vấn đề nhằm tăng cường hơn nữa hợp tác về KH&CN trong khu vực ASEAN, hướng tới xây dựng cộng đồng ASEAN vào năm 2015 dựa trên ba trụ cột: cộng đồng chính trị – an ninh (APSC), cộng đồng kinh tế (AEC), và cộng đồng văn hóa xã hội (ACSC) với tầm nhìn sau 2015.

Các đại biểu cũng thảo luận cách thức, nội dung xây dựng Chương trình hành động Khoa học, Công nghệ và Đổi mới  ASEAN giai đoạn 2015- 2020 (APASTI), trong đó, xem xét việc tái cơ cấu lại COST theo hướng tích hợp sáu chương trình ưu tiên phát triển của ASEAN COST và Sáng kiến Krabi; xem xét chuyển cơ chế hợp tác AMMST/COST hiện nay từ Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN (ASCC) sang Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC); và xem xét việc đổi tên Quỹ Khoa học ASEAN thành Quỹ KHCN và Đổi mới ASEAN (ASTIF).

Hiện nay, Ủy ban KH&CN ASEAN đang trong giai đoạn thực hiện các chương trình ưu tiên phát triển của ASEAN bao gồm các vấn đề an ninh lương thực đến năm 2013, hệ thống cảnh báo sớm nhằm giảm nhẹ thiên tai, nhiên liệu sinh học, ứng dụng và phát triển phần mềm nguồn mở, biến đổi khí hậu từ nay đến năm 2015.

Tại Lễ Khai mạc COST 66 cũng đã diễn ra lễ chuyển giao chức Chủ tịch ASEAN COST luân phiên. Theo đó, Brunei kết thúc nhiệm kỳ chủ tịch ASEAN COST (2012-2013) và Malaysia tiếp nhận chức chủ tịch ASEAN COST 2013-2014.

Tại AMMST-15, Thứ trưởng Lê Đình Tiến đã có bài phát biểu tại Hội nghị, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng phải xây dựng Kế hoạch hành động KH&CN và Đổi mới của ASEAN giai đoạn 2015-2020, trong đó lồng ghép các nội dung của sáng kiến Krabi “Khoa học, Công nghệ và Sáng tạo vì một ASEAN cạnh tranh, bền vững và hội nhập” và mục tiêu, chiến lược hành động của Cộng đồng Kinh tế ASEAN sau khi các nước ASEAN nhất trí xem xét đề nghị chuyển cơ chế hợp tác AMMST/COST hiện nay từ Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN (ASCC) sang Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC).

Trước Hội nghị AMMST-15 đã diễn ra chín cuộc họp , trong đó có Cuộc họp Ủy ban hợp tác KH&CN ASEAN+3.

Có thể nói, thông qua cơ chế hợp tác ASEAN, Việt Nam đã tăng cường quan hệ hợp tác với thành viên ASEAN và các nước đối thoại, đặc biệt là hợp tác giữa ASEAN và Nhật Bản, ASEAN + 3 (Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản), Ấn Độ, Nga,… đồng thời đẩy mạnh hợp tác nội khối của khu vực thông qua Quỹ Khoa học ASEAN, qua đó góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy giao lưu, kết nối mạng lưới giữa cộng đồng khoa học Việt Nam và các nước ASEAN, trao đổi thông tin, đào tạo cán bộ, tăng cường tiềm lực KH&CN, và góp phần đẩy mạnh quá trình hội nhập quốc tế về KH&CN của Việt Nam với khu vực và thế giới.

Tác giả