Bán đấu giá thư của Albert Einstein về hiểm họa Đức quốc xã

Một bức thư từ năm 1939 của Albert Einstein cảnh báo “hiểm họa Đức quốc xã" đã được trả 14 nghìn USD, cao gấp đôi giá dự kiến ban đầu, tại cuộc bán đấu giá mới đây ở bang California, Mỹ.

Trong bức thư đánh máy ngày 10/6/1939 gửi ông Hyman Zinn, một doanh nhân người New York, Einstein ca ngợi việc ông Zinn giúp người Do Thái chạy trốn khỏi sự bức hại chính quyền Adolf Hitler đã góp phần quan trọng cứu sống những người đồng hương của ông và đưa họ đến một tương lai tốt đẹp hơn.

Bản thân Einstein cũng phải bỏ nước Đức để sang Mỹ vào năm 1933 khi Hitler trở thành Quốc trưởng.

Bức thư cùng phong bì đóng dấu địa chỉ của Einstein ở ĐH Princeton vẫn được bảo quản rất tốt.

Trong thư, cha đẻ của Thuyết tương đối viết: “Sức mạnh bền bỉ giúp người Do Thái tồn tại qua hàng nghìn năm, nhìn rộng ra, là dựa trên truyền thống tương thân tương ái.”

“Những năm tháng hoạn nạn này là một cuộc thử thách vô cùng khắc nghiệt với truyền thống tương thân tương ái của chúng tôi. Có lẽ chúng tôi sẽ vượt qua thử thách này như cha ông của chúng tôi trước đây đã làm được.”

Tác giả