Cần thiết phải có Luật KH&CN sửa đổi

Ngày 8.6 tại Hà Nội, GS. Hoàng Văn Phong, Chủ tịch Hội đồng chính sách khoa học và công nghệ quốc gia và TS. Nguyễn Quân – Bộ trưởng Bộ KH&CN đã chủ trì phiên họp thường trực Hội đồng mở rộng nhằm góp ý kiến cho dự thảo “Luật KH&CN sửa đổi”.

Sau khi nghe Bộ trưởng Nguyễn Quân trình bày những quan điểm cơ bản trong việc tiến hành sửa đổi Luật và TS. Đoàn Năng – Vụ trưởng Vụ Pháp chế trình bày nội dung những điều khoản sửa đổi và bổ sung trong Luật sửa đổi, một số thành viên Hội đồng và nhiều đại biểu tham dự phiên họp đều nhất trí cho rằng cần thiết phải sửa đổi Luật KH&CN 2000 vì đến nay nhiều điều khoản của đạo luật này không còn phù hợp với bối cảnh kinh tế – xã hội, hoạt động KH&CN hiện nay và pháp luât hiện hành; đồng thời đánh giá bản dự thảo Luật đã được tiến hành công phu và về cơ bản đã tiếp tục thể chế hóa được những quan điểm chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển KH&CN phục vụ mục tiêu phát triển đất nước nhanh, bền vững, có nhiều điều khoản mới có tính đột phá về xác định nhiệm vụ KH&CN của các Bộ, ngành và địa phương, đặc biệt là về vai trò “thủ lĩnh” của Bộ KH&CN trong mọi hoạt động KH&CN của đất nước, về đổi mới chính sách đầu tư và cơ chế tài chính KH&CN theo hướng nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức và nhà khoa học, chuyển cơ chế cấp phát tài chính hiện nay sang việc cấp phát tài chính qua các quỹ KH&CN, thay đổi một số định mức chi, các hình thức thanh quyết toán,… về chính sách sử dụng nhân lực KH&CN và người tài. Tuy vậy theo một số đại biểu trong Luật sửa đổi cần có một số điều khoản bảo đảm cho môi trường học thuật tự do và dân chủ, nhất là trong hoạt động khoa học xã hội, có những chế tài buộc các doanh nghiệp phải đầu tư cho khoa học, có những quy định cụ thể hơn về trách nhiệm của các cấp và nhà khoa học trong thực hiện các đề tài nghiên cứu, đặc biệt trong việc thực hiện đặt hàng các đề tài trọng điểm quốc gia, về chức vụ, chức danh nhà khoa học và danh hiệu vinh dự nhà nước còn chưa hợp lý, cần cân nhắc trao đổi thêm…

Phát biểu bế mạc phiên họp, GS. Hoàng Văn Phong khẳng định, cùng với những ý kiến đóng góp của các đại biểu tại những cuộc hội thảo khác do Bộ KH&CN tổ chức, những đóng góp của các nhà khoa học tại phiên họp này nếu được Ban soạn thảo thể hiện đầy đủ trong dự thảo Luật thì chúng ta sẽ có được Luật KH&CN sửa đổi thực sự trở thành một đạo luật gốc có tính khả thi cao trong lĩnh vực KH&CN.

Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]