Chỉ có 5 bộ và 17 địa phương thực hiện ISO 9001

Theo báo cáo của Bộ KH-CN, cả nước chỉ có 5 bộ và 17 tỉnh, thành phố xây dựng và phê duyệt kế hoạch triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động cơ quan hành chính nhà nước.

Báo cáo được đưa ra tại hội nghị sơ kết triển khai hoạt động xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 trong cơ quan hành chính nhà nước.

Theo Bộ KH-CN, việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trong hoạt động quản lý của các cơ quan hành chính nhà nước đã thúc đẩy công cuộc cải cách hành chính của Chính phủ. Giúp vận hành cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông” hiệu quả hơn.

Bộ KH-CN cũng chỉ ra việc xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn này thành công hay không phụ thuộc nhiều vào vai trò của lãnh đạo cơ quan.

Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]