Cung cấp Internet miễn phí cho tất cả các trường học

Đó là một trong những thỏa thuận hợp tác giữa Bộ GD&ĐT và Tổng Công ty Viễn thông Quân đội Viettel sẽ góp phần giúp ngành giáo dục thực hiện hiệu quả mục tiêu biến công nghệ thông tin thành công cụ nâng cao hiệu quả và chất lượng đào tạo.

.

Tác giả