Đảng ủy Bộ KH&CN tiếp tục đẩy mạnh học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Trong 6 tháng cuối năm, Đảng Ủy Bộ KH&CN sẽ tổ chức các hoạt động nghiên cứu, học tập chuyên đề gắn với sinh hoạt chi bộ, như học tập noi gương “suốt đời vì dân, vì nước, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân’, và “đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị và khiêm tốn hết mực”.

Ngày 27/7, Đảng ủy Bộ KH&CN đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012 của bộ phận giúp việc 03.ĐUB về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị và các kế hoạch, hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành TW, Ban Tuyên giáo TW, và Đảng ủy Khối các cơ quan TW, Đảng ủy Bộ KH&CN đã tích cực xây dựng một số kế hoạch chi tiết cụ thể, và thành lập Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ nhàm tích cực hướng dẫn, hỗ trợ, và đôn đốc các Đảng ủy, chi ủy trực thuộc tiến hành những hoạt động đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Báo cáo của Đảng ủy Bộ KH&CN khẳng định đến nay “đa số cán bộ, Đảng viên trong Đảng bộ phấn khởi, tin tưởng và có nhiều mặt chuyển biến tích cực trong nhận thức cũng như tư tưởng, tạo nên hiệu quả bước đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ, trong công tác xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh”. Tiêu biểu là sự kiện Đảng ủy Bộ chỉ đạo điểm Đảng bộ Viện Ứng dụng Công nghệ tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào ngày 17/5/2012, trong đó có mời ông Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, giới thiệu tác phẩm “Đường Kách mệnh”, bối cảnh lịch sử và những nội dung tư tưởng.

Trong 6 tháng cuối năm 2012, Đảng Ủy Bộ KH&CN sẽ tổ chức các hoạt động nghiên cứu, học tập chuyên đề gắn với sinh hoạt chi bộ, ví dụ như tháng 7-8 với nội dung học tập noi gương “suốt đời vì dân, vì nước, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân’, tháng 9-10 với nội dung học tập noi gương “đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị và khiêm tốn hết mực”. Đảng ủy Bộ cũng sẽ tổ chức hội thảo “từ lời dạy của Bác đến chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp”, qua đó tổng hợp các bài nghiên cứu tham luận của các chi bộ, chọn những bài xuất sắc tiêu biểu gửi tham dự hội thảo của đảng bộ cấp trên trực tiếp. Trong công tác thường xuyên, Đảng ủy sẽ chủ động tăng cường tham mưu với cấp ủy các biện pháp, giải pháp căn bản phù hợp với thực tế nhằm công khai, dân chủ minh bạch hóa công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, bổ nhiệm, đề bạt, luân chuyển, tuyển dụng, bố trí cán bộ, công tác tài chính và những hoạt động liên quan khác của cơ quan, đơn vị; nghiên cứu xây dựng các quy chế, quy định đối với cán bộ, Đảng viên, đặc biệt là những người lãnh đạo, trong thực hành dân chủ, gương mẫu trong lời nói và hành vi, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng và có biện pháp bảo vệ người chống tham nhũng; kịp thời khen thưởng, biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt.

Tác giả