Đánh giá, công nhận chất lượng 900 tổ chức

Trong 20 năm hoạt động, Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA) đã đánh giá, công nhận hơn 900 tổ chức là các phòng thử nghiệm và phòng hiệu chuẩn, phòng thí nghiệm y tế, tổ chức chứng nhận và tổ chức giám định đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA) đã đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì trong lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập vào ngày 28/11.

Trong 20 năm hoạt động, BoA đã đánh giá, công nhận hơn 900 tổ chức là các phòng thử nghiệm và phòng hiệu chuẩn, phòng thí nghiệm y tế, tổ chức chứng nhận và tổ chức giám định đạt tiêu chuẩn quốc tế. Ngoài việc cung cấp dịch vụ đánh giá, công nhận cho các tổ chức trong nước, Văn phòng còn tham gia cung cấp các dịch vụ, đánh giá, công nhận cho các tổ chức đánh giá nước ngoài.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Xuân Thủy, Giám đốc Văn Phòng Công nhận Chất lượng cho biết: “BoA góp phần nâng cao năng lực của hệ thống đánh giá phù hợp của đất nước, góp phần tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động thương mại và hội nhập với thế giới. BoA đã tham gia nhiều tổ chức Công nhận quốc tế và khu vực như ILAC, APLAC, giúp nâng cao được nhận thức về công nhận, và là địa chỉ tin cậy cho nhiều đối tác”.

Đánh giá về đóng góp của BoA, Thứ trưởng Trần Việt Thanh khẳng định: “Hoạt động công nhận hiện nay đã góp phần tích cực vào các hoạt động kinh doanh của các cơ sở nói riêng, xã hội nói chung, đã thúc đẩy tiến bộ KH&CN, đáp ứng yêu cầu của xã hội trong việc đảm bảo niềm tin và năng lực của các tổ chức được công nhận cho khách hàng và cơ quan quản lý, đáp ứng được yêu cầu về thuận lợi hóa thương mại quốc tế.”

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Trần Việt Thanh đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Văn phòng Công nhận chất lượng, trao bằng khen cho các cá nhân xuất sắc có nhiều đóng góp cho hoạt động công nhận.

Tác giả