Đặt mục tiêu đóng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội lên hàng đầu

Trong chuyến thăm và làm việc với Ban quản lý Khu Công nghệ cao (CNC) Hòa Lạc, đồng chí Trương Tấn Sang – Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã nhấn mạnh, Ban quản lý Khu CNC và các đơn vị liên quan phải đặt mục đích đóng góp vào sự phát triển KT-XH lên hàng đầu.

Cụ thể, sản phẩm của Khu CNC phải là CNC và có sức lan tỏa mạnh; coi trọng nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho đất nước; xây dựng được một chính sách ưu đãicho nghiên cứu triển khai làm cơ sở cho việc ban hành các chính sách ưu đãi đối với hoạt động KH&CN; đồng thời yêu cầu Bộ KH&CN phooia hợp chặt chẽ với UBND Thành phố Hà Nội khẩn trương xây dựng cơ sở hạ tầng, dảm bảo tiến độ đã được Thủ tướng phê duyệt.
Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]