Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy học và đổi mới cơ chế tài chính GD

Đó là chủ đề của năm học 2008-2009 của Bộ GD&ĐT. Theo đó, Bộ sẽ triển khai 6 nhiệm trọng tâm đối với GD PT, GD thường xuyên, GD chuyên nghiệp và 7 nhiệm vụ đối với GD đại học.

Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và  làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Nói không với bệnh thành tích và tiêu cực trong thi cử”, “Mỗi thầy giáolà một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”. Hướng đến việc xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực trong các trường PT.

Tác giả