ĐH Quốc gia Hà Nội tặng bằng khen cho 16 nhóm nghiên cứu mạnh

Đại học Quốc gia Hà Nội vừa ký quyết định trao bằng khen cho 16 nhóm nghiên cứu mạnh của mình.

Những nhóm này bao gồm:

– bảy nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Khoa học Tự nhiên (Topo đại số; Phương pháp lý thuyết trường lượng tử thuộc; Khoa học vật liệu tính toán; Sóng trong môi trường đàn hồi; Khoa học phân tích trong môi trường, y-sinh, thực phẩm và ứng dụng;  Công nghệ hóa học vật liệu và năng lượng sạch; Công nghệ Enzym và Protein);

– hai nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Nghiên cứu lịch sử và quan hệ thương mại châu Á; Công tác xã hội và An sinh xã hội);

– hai nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Công nghệ (Vật lý và công nghệ tổ hợp nano hữu cơ; Vật liệu và linh kiện micro-nano)

nhóm nghiên cứu Tâm lý học Lâm sàng thuộc Đại học Giáo dục;

– nhóm Lý thuyết và chính sách kinh tế vĩ mô trong điều kiện hội nhập kinh tế của Việt Nam thuộc Đại học Kinh tế;

– nhóm nghiên cứu Khu vực học thuộc Viện Việt Nam học và Khoa học phát, triển và nhóm nghiên cứu về Luật Hiến pháp – Hành chính và nhóm Nghiên cứu về hệ thống pháp luật trong lĩnh vực tư pháp thuộc Khoa Luật.

Nhóm nghiên cứu mạnh là tập thể các nhà khoa học được tập hợp theo hướng chuyên môn, hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo đạt hiệu quả tốt, có nhiều sản phẩm chất lượng cao, tiếp cận các tiêu chí của đại học nghiên cứu tiên tiến; có khả năng làm nòng cốt hoặc phối hợp với các nhóm nghiên cứu khác để triển khai các nội dung khoa học của Chương trình nghiên cứu trọng điểm.

Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]