Đội ngũ trí thức là “vàng ròng” của quốc gia

Ngày 13/8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm và làm việc với Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (Vusta); Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 27 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
 

Tại các buổi làm việc, các nhà khoa học bày tỏ mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục coi trọng, đánh giá đúng và sử dụng hiệu quả khả năng của từng nhà khoa học và đội ngũ trí thức khoa học công nghệ, thể hiện bằng những chính sách đãi ngộ và cơ chế chính sách cụ thể.

Phát biểu kết luận, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những đóng góp to lớn của đội ngũ trí thức, các nhà khoa học vào thành tựu chung của đất nước. Tổng Bí thư khẳng định: Đội ngũ trí thức là “vàng ròng” của quốc gia. Cùng với những chính sách, văn bản pháp quy khác, Nghị quyết 27 thể hiện sự quan tâm của Đảng đối với đội ngũ trí thức và cho đến nay, nội dung, mục tiêu, giải pháp xây dựng đội ngũ trí thức vẫn giữ nguyên giá trị.

Tổng Bí thư cho rằng, thời gian tới, Liên hiệp hội và viện cần phải tập hợp được đông đảo trí thức khoa học và công nghệ, trí thức trẻ, trí thức trong doanh nghiệp và trí thức người Việt Nam ở nước ngoài; qua đó phát huy vai trò của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong công tác hoạch định chính sách, điều hành các dự án lớn.

Tổng Bí thư cũng ghi nhận kiến nghị của lãnh đạo Vusta về việc xem xét công nhận liên hiệp hội là tổ chức chính trị xã hội; xây dựng cơ chế thuận lợi, lâu dài để phát huy vai trò, trân trọng những đóng góp của đội ngũ trí thức; mong muốn đội ngũ trí thức tiếp tục có những đóng góp tích cực hơn nữa vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 

Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]