Dự án 2 sản phẩm chế tạo thiết bị quốc gia

Trong buổi làm việc của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Bộ KH&CN đã báo cáo với 2 sản phẩm quốc gia: “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo trong nước thiết bị đồng bộ nhà máy nhiệt điện than công suất 300 MW” và dự án “Nghiên cứu tính toán thiết kế, chế tạo cẩu trục chân đế có sức nâng 180 tấn”.

Trong buổi làm việc của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Bộ KH&CN đã báo cáo với 2 sản phẩm quốc gia: “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo trong nước thiết bị đồng bộ nhà máy nhiệt điện than công suất 300 MW” và dự án “Nghiên cứu tính toán thiết kế, chế tạo cẩu trục chân đế có sức nâng 180 tấn” đây là những sản phẩm có ý nghĩa lớn đối với KT-XH, có khả năng nâng cao trình độ công nghệ sản xuất và tạo ra giá trị gia tăng, có triển vọng tạo ra thị trường tiêu thụ lớn.

Tác giả