Đưa KHCN đến với các tỉnh khu vực phía Nam

Ngày 28/5, tại Kiên Giang, Cục Công tác phía Nam, Bộ KH&CN phối hợp với Sở KH&CN Kiên Giang tổ chức hội thảo “Các chương trình KH&CN quốc gia với yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội khu vực phía Nam.”

Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân; Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ Dương Quốc Xuân; đại diện lãnh đạo các Cục thuộc Bộ KH&CN; lãnh đạo tỉnh Kiên Giang cùng 200 đại biểu đến từ các viện nghiên cứu, trường đại học, các Sở KH&CN, các doanh nghiệp khu vực phía Nam dự hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân cho biết: Tây Nam Bộ là khu vực đầy tiềm năng, đặc biệt là thế mạnh về các mặt hàng nông sản, nhưng việc ứng dụng khoa học-công nghệ vào sản xuất vẫn còn nhiều hạn chế.

Do đó, qua hội thảo lần này Bộ KH&CN mong muốn đưa các chương trình KHCN quốc gia đến với các tỉnh miền Tây Nam bộ, gắn với yêu cầu phát triển bền vững kinh tế-xã hội trong vùng, tập trung chủ yếu vào sản xuất nông nghiệp, thủy sản; nghiên cứu giống cây trồng, vật nuôi mới để tạo ra các sản phẩm mang thương hiệu quốc gia như lúa gạo, cá da trơn, nấm dược liệu…

Hội thảo là dịp để các nhà quản lý, các nhà khoa học, các doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, kết quả nghiên cứu. Đây cũng là dịp đẩy mạnh phối hợp, hợp tác, nhằm thúc đẩy phát triển ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trên các lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội của các tỉnh phía Nam nói riêng, cả nước nói chung.

Chín tham luận trình bày tại hội thảo tập trung vào các vấn đề chính như: giới thiệu chương trình đổi mới công nghệ quốc gia; tình hình phát triển các doanh nghiệp khoa học và công nghệ; thị trường KHCN Việt Nam hiện nay và chương trình phát triển thị trường KHCN đến năm 2020; khoa học công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam bộ; chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” tại các tỉnh phía Nam; chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; giới thiệu tổng quan về các chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao, chương trình sản phẩm quốc gia…

Tại hội thảo, Cơ quan điều hành Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia đã giới thiệu về Quỹ đối mới công nghệ quốc gia đến các đại biểu. Với vốn điều lệ lên tới 1.000 tỷ đồng, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia sẽ tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng lấy khoa học-công nghệ và hoạt động đổi mới sáng tạo làm nền tảng, tạo động lực cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Đối tượng của Quỹ chủ yếu là các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có các hoạt động đổi mới và ứng dụng khoa học, công nghệ để đưa ra thị trường những sản phẩm, dịch vụ mới có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao.

Nguồn: http://www.vietnamplus.vn/dua-khoa-hoc-cong-nghe-den-voi-cac-tinh-khu-vuc-phia-nam/325030.vnp

Tác giả