Đưa lạm phát xuống dưới 10% vào cuối năm 2009

Ngày 13.9 tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc tọa đàm đánh giá thực trạng nền kinh tế VN, triển vọng những tháng cuối năm nay và năm 2009 với các chuyên gia kinh tế trong nước.

 

Tại cuộc tọa đàm, các chuyên gia kinh tế trong nước tập trung thảo luận những mục tiêu ưu tiên của năm 2009, các giải pháp cần thiết nhằm đưa lạm phát giảm xuống dưới 10% vào cuối năm 2009 cũng như tiếp tục giải quyết tốt vấn đề xóa đói giảm nghèo, duy trì tăng trưởng hợp lý… và định hướng giải quyết những vấn đề đang nổi lên trong quá trình phát triển, đó là nông nghiệp, nông thôn, việc làm và an sinh xã hội.

 

Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]