Giá điện tăng từ 01/03

Quyết định 21/QĐ21-TTg đã được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phê duyệt, qua đó giá điện tăng kể từ 01/03/2009. Giá bán điện được điều chỉnh tăng 8,92% (bình quân là 948,5 đ/kWh). Theo tính toán của CP thì xét trên từng lĩnh vực, đối với sản xuất, giá điện tăng khoảng 6-7,5% tùy theo cấp điện áp và đối tượng sử dụng. Nhưng nếu xét chi phí tăng thêm thì chỉ phổ biến ở mức dưới 1% giá thành sản phẩm, cá biệt có một số sản phẩm như cấp nước, luyện kim,… mức tối đa là 3-4%. Tương tự, đối với đời sống người dân, giá điện bình quân cho sinh hoạt dự kiến tăng khoảng 13% sẽ làm tăng tiêu dùng cuối cùng của cá nhân năm 2009 khoảng 0,3-0,35%, làm tăng chi tiêu của các hộ gia đình thêm khoảng 3%.

Theo Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Hữu Hào thì “tất cả các hộ nghèo và hộ có thu nhập thấp có mức sử dụng dưới 50 kWh/tháng (chiếm xấp xỉ 1/4 đến 1/2 số hộ trên cả nước), tiền điện hàng tháng phải trả chỉ tăng thêm tối đa là 2.500 đ/tháng, các hộ sử dụng dưới 100 kWh/tháng chỉ trả thêm tối đa là 18.000 đ/tháng, dưới 200kWh, con số trả thêm tối đa là 22.000 đ/tháng, dưới 300 kWh là 28.000 đ/tháng, dưới 400 kWh/tháng là 32.000 đ/tháng.”
 
Tuy đã có chính sách hỗ trợ nêu trên, nhưng nhìn chung điện là sản phẩm khó có thể thay thế, tức là có độ giãn cầu không lớn, nên chắc chắn thu nhập thật (real income) của các hộ gia đình sẽ bị giảm xuống. Từ đó sẽ gây suy giảm ít nhiều đối với nhu cầu các mặt hàng khác (kể cả khi kỳ vọng của CP giá thành các mặt hàng này không tăng quá lớn là đúng). Vì vậy không tránh khỏi là có ảnh hưởng tới mục tiêu kích cầu chống suy giảm kinh tế (nhưng có thể là tác động không quá lớn).
Tuy nhiên, bên cạnh đó thì có cả những tác động tích cực. Thứ nhất là chủ trương tăng giá điện chắc chắn sẽ làm tăng ý thức tiết kiệm điện hơn cho người dân trong sinh hoạt và sản xuất. Theo bài viết Cần điều chỉnh Tổng Sơ Đồ 6 gần đây trên Tia Sáng của tác giả Phạm Duy Hiển, thì Việt Nam đang lãng phí điện vào loại hàng đầu thế giới, và tốc độ tiêu thụ điện luôn nhanh gấp hai lần tốc độ tăng GDP. Chủ trương tăng giá điện có thể sẽ giúp định hướng nền kinh tế tránh khỏi phát triển vào các ngành, các mô hình sản xuất tiêu thụ điện nhiều một cách bất cân đồi. Thứ hai, như đã nêu trên trang tin Điện tử Chính phủ, chủ trương tăng giá điện sẽ kích thích đầu tư trong ngành điện, hướng tới cân đối thị trường cho một loại sản phẩm đang trong tình trạng cung thiếu hụt so với cầu.

Tác giả