Giao lưu trực tuyến về huy động nguồn lực xã hội cho hoạt động KH&CN

Nhằm cung cấp thêm thông tin toàn diện về bức tranh phát triển KH&CN, Báo Đất Việt phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và phát triển truyền thông KH&CN (Bộ KH&CN) sẽ tổ chức giao lưu trực tuyến với chủ đề: “Làm thế nào để huy động nguồn lực toàn xã hội cho hoạt động KH&CN” tại trụ sở của báo ở Hà Nội vào sáng 21/11.

Khách mời tham dự gồm: Ông Đoàn Năng, Vụ trưởng vụ Pháp chế, Bộ KH&CN; PGS.TS. Trương Hữu Chí, Ủy viên Hội đồng chính sách KH&CN Quốc gia, Chủ tịch Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp (IMI), Bộ Công thương; ông Trần Việt Hùng, Phó chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA).

Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI mới đây đã ban hành Nghị quyết về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa, nhấn mạnh đến việc đổi mới phương thức đầu tư, cơ chế tài chính trong hoạt động KH&CN cũng như đổi mới quy hoạch phát triển nguồn nhân lực, cơ chế chính sách sử dụng và trọng dụng cán bộ KH&CN như là những giải pháp đột phá để phát triển KH&CN nước ta trong thời kỳ mới.

Buổi giao lưu trực tuyến được kỳ vọng sẽ góp phần làm rõ các công việc cần thực hiện để triển khai thành công kết quả của Hội nghị Trung ương 6 và đáp ứng sự mong mỏi của cộng đồng các nhà khoa học, như việc thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng đối với cơ chế tài chính, cơ chế sử dụng và trọng dụng cán bộ và đặc biệt là cơ chế đầu tư cho hoạt động KH&CN thông qua Luật khoa học và công nghệ (sửa đổi) trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 4.

Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]