Giữ ít nhất 3,5 triệu ha đất cho trồng lúa

Bộ NN&PTNT cùng một số bộ liên quan đã thống nhất duy trì tối thiểu 3,5 triệu ha đất trồng lúa theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để bảo đảm an ninh lương thực quốc gia.

Diện tích đất trồng lúa bị mất đi mỗi năm bình quân là hơn 51.700 ha đã làm giảm sản lượng thóc khoảng nửa triệu tấn mỗi năm và ảnh hưởng đến việc làm, đời sống của ít nhất 100.000 hộ nông dân. Nếu mức độ trưng dụng và chuyển đổi đất lúa như giai đoạn 7 năm vừa qua thì đến năm 2020 quỹ đất lúa sẽ chỉ còn khoảng 3,4 triệu ha. Do vậy Bộ NN&PTNT kiến nghị Thủ tướng Chính phủ hạn chế tối đa việc trưng dụng đất lúa cho các mục đích phi nông nghiệp, đồng thời có chiến lược tập trung đầu tư các khu công nghiệp vào khu vực Duyên hải Trung Bộ, trên vùng đất cát ven biển nhằm hạn chế phát triển các khu công nghiệp trên vùng đất lúa.

Tác giả