Hỗ trợ nước nghèo và tăng cường chống biến đổi khí hậu

Hội nghị cấp cao các nước có sử dụng tiếng Pháp (Francophonie) lần thứ 12 đã diễn ra từ 17-19.10 tại Quebec (Canada).

Tuyên bố Quebec hướng tới những mục tiêu và định hướng chiến lược lớn cho hoạt động của Cộng đồng Pháp ngữ trong hai năm tới. Ngoài cam kết hỗ trợ các nước nghèo trước những ảnh hưởng của “cơn bão” tài chính toàn cầu, hội nghị đã thông qua 4 nghị quyết về tiếng Pháp, du lịch trong không gian Pháp ngữ, quyền trẻ em và các nước bị tác động bởi tình trạng di dân.

Đối với vấn đề biến đổi khí hậu, hội nghị tái khẳng định sự ủng hộ đối với Hiệp định khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu và Nghị định thư Kyoto, cam kết tăng cường hợp tác để tất cả các nước thành viên Francophonie cùng mục tiêu giảm 50% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính vào năm 2050. Nhân dịp này, Thủ tướng Canada thông báo nước này sẽ viện trợ 100 triệu đôla Canada cho các nước nghèo dễ bị tác động để đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu.

Tác giả