Hội nghị ACCSQ lần thứ 32

Hội nghị Uỷ ban Tư vấn về Tiêu chuẩn và Chất lượng của ASEAN (ACCSQ) đã tập trung vào 5 nhóm vấn đề:

1- Các hoạt động liên quan đến hội nhập kinh tế ASEAN, bao gồm: Các kết quả thực hiện kế hoạch tổng thể; quá trình xây dựng Hiệp định thương mại hàng hoá của ASEAN; chương trình hoạt động hỗ trợ thúc đẩy thương mại ASEAN; lộ trình cho các lĩnh vực hội nhập ưu tiên; 2- Tổng kết các vấn đề cần thảo luận và rút ra bài học từ sau Hội nghị lần thứ 31 tại Thái Lan; 3- Kết quả hoạt động của nhóm công tác ACCSQ; 4- Kết quả hoạt động hợp tác đối thoại với các đối tác về tiêu chuẩn và hợp chuẩn (Úc, Newzealand, Trung Quốc, Nhật Bản, EU…); 5- Các hoạt động hợp tác về tiêu chuẩn và hợp chuẩn với các tổ chức khu vực và quốc tế. Thứ trưởng Trần Quốc Thắng khẳng định, Việt Nam luôn nỗ lực thực hiện các cam kết với ACCSQ và hy vọng, với sự đoàn kết, nhất trí cao của các nước thành viên, ACCSQ sẽ gặt hái được nhiều thành tựu hơn nữa trong tương lai.

Tác giả