Hội nghị quốc gia về thúc đẩy năng suất, chất lượng

Trong hai ngày 3 và 4/10, tại Hà Nội, Bộ KH&CN đã tổ chức hội nghị quốc gia về thúc đẩy hoạt động năng suất, chất lượng và sơ kết ba năm thực hiện chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” (chương trình 712).

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần Việt Thanh, Phó Trưởng ban Điều hành Chương trình cho biết, Bộ KH&CN được Chính phủ giao là cơ quan đầu mối tổ chức thực hiện, điều hành hoạt động của Chương trình và thực hiện hai dự án chính gồm dự án Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và dự án Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng.

Trong thời gian triển khai, các dự án thuộc bộ ngành và hơn 35 dự án năng suất chất lượng tại các địa phương, UBND tỉnh/thành phố bước đầu đã mang lại những thành công bước đầu, điều này cho thấy, hoạt động năng suất chất lượng đã có xu hướng lan tỏa và ảnh hưởng tới nhiều hoạt động cũng như đời sống kinh tế – xã hội trong cả nước.

Chương trình được phê duyệt vào đúng thời điểm các doanh nghiệp Việt Nam đang cần một động lực để chuyển mình từ giai đoạn phát triển theo hướng tập trung đầu tư vốn, sử dụng nguồn lao động giá rẻ sang giai đoạn phát triển với cách quản lý hiệu quả bên cạnh việc ứng dụng những tiến bộ khoa học để tăng cao giá trị hàng hóa. Đặc biệt các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, các phương thức quản lý tiên tiến cùng với đội ngũ nhân lực có kỹ năng và chất lượng là những điểm tựa quan trọng để các doanh nghiệp Việt Nam hội nhập thị trường khu vực và quốc tế.

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, một số chuyên đề như: Phân tích năng suất và xác định đóng góp của năng suất yếu tố tổng hợp (TFP) trong tăng trưởng kinh tế; Xây dựng mô hình quản trị doanh nghiệp hiệu quả với Lean 6 Sigma và KPIs,… sẽ là nguồn thông tin hữu ích, góp phần định hướng phát triển cho các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian tới.

 

Tác giả