Hội nghị triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 05 và 06

Ngày 07/8/2008 tại Hà Nội, Bộ KH&CN phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT-BKHCN-BNV và Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BKHCN-BTC-BNV hướng dẫn thực hiện Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 về doanh nghiệp KH&CN

Hội nghị đã làm rõ những nhiệm vụ mới trong công tác quản lý Nhà nước về KH&CN tại địa phương để phù hợp với các văn bản, cơ chế, chính sách mới được ban hành trong thời gian vừa qua liên quan đến các lĩnh vực như bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa, năng lượng nguyên tử cũng như việc chuyển đổi các tổ chức KH&CN sang hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm hoặc doanh nghiệp KH&CN.
Bên cạnh đó, Hội nghị đã làm rõ các quy định của Thông tư 06 liên quan đến kiều kiện, thủ tục thành lập, các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với các doanh nghiệp KH&CN cũng như việc chuyển giai các kết quả KH&CN thuộc sở hữu nhà nước cho các doanh nghiệp KH&CN. Tại hội nghị, một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai đã được đề cập như: Các Bộ/ngành, địa phương cần xây dựng kế hoạch hướng dẫn, chỉ đạo các tổ chức KH&CN công lập tiền hành các thủ tục cần thiết để trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt việc thành lập doanh nghiệp KH&CN.

Tác giả