Hội thảo ASIALICS tại Hà Nội

Trong hai ngày 8 và 9/7, Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN đã đăng cai tổ chức Hội thảo hằng năm lần thứ 8 Mạng lưới các nhà khoa học nghiên cứu và quản lý về đổi mới công nghệ ở châu Á (gọi tắt là ASIALICS) tại Hà Nội.

Chủ đề hội thảo năm nay là “Đổi mới công nghệ phục vụ phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu”, với các tham luận tập trung vào việc đánh giá tác động của các chính sách, chiến lược, và xu hướng đổi mới công nghệ trong tương lai; các thách thức và khả năng đổi mới công nghệ; vai trò của các viện nghiên cứu trong đổi mới công nghệ…

ASIALICS được thành lập từ năm 2004 và hoạt động với mục đích thúc đẩy đổi mới công nghệ trong các doanh nghiệp cũng như hợp tác giữa các viện nghiên cứu , trường đại học với doanh nghiệp phục vụ đổi mới doanh nghiệp ở châu Á.

Tác giả