Hội thảo: Thông tin, truyền thông về phát triển ĐHN ở Việt Nam

Ngày 2/8/2012 tại Hà Nội, Cục Năng lượng Nguyên tử đã phối hợp với Trung tâm truyền thông KH&CN-Bộ KH&CN tổ chức Hội thảo: Thông tin, truyền thông về phát triển ĐHN ở Việt Nam với sự tham dự của nhiều cơ quan báo chí, truyền thông tại Trung ương và Hà Nội.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Lê Đình Tiến cho biết Bộ KH&CN đang hoàn chỉnh đề án thông tin, tuyên truyền về phát triển ĐHN ở Việt Nam đến năm 2020– một trong những hoạt động được tiến hành thường xuyên, liên tục, lâu dài trong cả quá trình từ xây dựng dự án đến thi công và đưa nhà máy vào hoạt động nhằm mục tiêu tạo ra nhận thức và sự hiểu biết đầy đủ, đúng đắn của các tầng lớp xã hội và các tổ chức liên quan về tính chất, đặc điểm, sự cần thiết và lợi ích của ĐHN trong việc đảm bảo an ninh năng lượng, phát triển kinh tế- xã hội của đất nước và về yêu cầu đảm bảo toàn toàn an ninh, góp phần duy trì và nâng cao sự đồng thuận của công chúng cho việc triển khai thực hiện thành công và đảm bảo an toàn, an ninh của Dự án ĐHN Ninh Thuận cũng như cho phát triển ĐHN một cách bền vững ở Việt Nam. Ông khẳng định, hiệu quả của hoạt động hết sức quan trọng này phụ thuộc rất lớn vào sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan báo chí và các nhà quản lý, nhà khoa học.

Tại Hội thảo một số nhà khoa học, quản lý đã cung cấp cho các nhà báo về tinh hình phát triển ĐHN thế giới và những bài học tự sự cố Fukushima; công tác chuẩn bị cho phát triển ĐHN ở Việt Nam và những kiến thức cơ bản, thuật ngữ, khái niệm về ĐHN thường gặp trong báo chí.

Tác giả