Hội thảo về đào tạo hạt nhân

Hội thảo “Đào tạo nhân lực cho chương trình điện hạt nhân và quản lý tri thức hạt nhân” đã được Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) và Cục Năng lượng nguyên tử phối hợp tổ chức tại Hà Nội sáng 11/11.

Hội thảo có sự tham gia của các chuyên gia IAEA, Nga, Anh, Mỹ, Canada, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Hàn Quốc, A-rập Xê-út, tập trung vào các nội dung chính như hướng dẫn của IAEA và kinh nghiệm quốc tế về quản lý tri thức hạt nhân; tình hình phát triển nhân lực hạt nhân ở một số nước, trong đó bao gồm giới thiệu chương trình đào tạo công nghệ hạt nhân (tiêu chí lựa chọn sinh vinh, chương trình đào tạo, cơ sở đào tạo, đội ngũ giảng viên…)

Một phần quan trọng của hội thảo là giới thiệu tình hình giáo dục và đào tạo hạt nhân ở Việt Nam. Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử” được phê duyệt cách đây hơn một năm, đặt ra mục tiêu đến năm 2020 đào tạo được 2.400 kỹ sư, 350 thạc sĩ và tiến sĩ các chuyên ngành điện hạt nhân, trong đó có 200 kỹ sư, 150 thạc sĩ, tiến sĩ đạo tạo tại nước ngoài để phục vụ nhà máy điện hạt nhân. Ngoài ra, đề án cũng đặt mục tiêu đến năm 2020 đào tạo được 650 kỹ sư, 250 thạc sĩ, tiến sĩ các chuyên ngành quản lý, ứng dụng và bảo đảm an toàn, an ninh trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, trong đó khoảng ½ số kỹ sư, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo ở nước ngoài.

Việc hợp tác đào tạo hạt nhân cho đến nay chủ yếu được thực hiện với đối tác LB Nga. Việt Nam đã cử 29 sinh viên sang Nga học chuyên ngành “Nhà máy điện hạt nhân – thiết kế, vận hành và kỹ thuật”, đồng thời đang làm thủ tục cho 48 sinh viên và 18 ứng viên đi học thạc sĩ và tiến sĩ năng lượng nguyên tử tại nước này.

Ngoài ra, theo Bộ GD và ĐT, Ban điều hành đề án cũng đang đàm phán với các đối tác Hungary và Nhật Bản về đào tạo nhân lực.

Tác giả