Hội thảo về phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân

Hội thảo của Diễn đàn hợp tác hạt nhân châu Á (FNCA) lần thứ 6 về “Hội đồng nghiên cứu các phương pháp tiếp cận đối với phát triển cơ sở hạ tầng hạt nhân” đã diễn ra trong hai ngày 26 và 27-8 tại Hà Nội.

Tại hội thảo do Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam (VINATOM), Văn phòng nội các Nhật Bản (CAO) và Viện Năng lượng nguyên tử Nhật Bản (JAEC) phối hợp tổ chức, những nội dung chính được bàn thảo bao gồm: Cập nhật tình hình về nhà máy điện nguyên tử Fukushima Daiichi và hiện trạng của những nỗ lực sửa chữa; Kế hoạch cơ bản về năng lượng mới của Nhật Bản; Đề cương về chức năng của tổ chức hỗ trợ kỹ thuật tại JAEC Nhật Bản và Hàn Quốc; So sánh lò phản ứng mô đun nhỏ và lò phản ứng mô đun lớn tương lai trong giới hạn an toàn, kinh tế, quản lý chất thải… cùng kinh nghiệm thiết kế lò phản ứng mô đun nhỏ của Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc; Quá trình chuẩn bị ứng phó với tình trạng khẩn cấp với các báo cáo của Indonesia, Việt Nam, Bangladesh, Nhật Bản; Các bên liên quan tới vấn đề quản lý chất thải, nâng cao hiểu biết về quản lý chất thải phóng xạ…

Trong khuôn khổ hội thảo, Viện trưởng VINATOM Trần Chí Thành đã báo cáo về Vấn đề phát triển năng lượng hạt nhân của Việt Nam và chương trình năng lượng hạt nhân Việt Nam, trong đó tập trung vào những dự án thiết bị điện hạt nhân, phát triển nguồn nhân lực điện hạt nhân, củng cố năng lực nghiên cứu, Trung tâm KH&CN hạt nhân. Ông Trần Chí Thành đặc biệt nhấn mạnh, năng lượng hạt nhân đòi hỏi những nguồn nhân lực chất lượng cao. Tham gia tạo nguồn nhân lực điện hạt nhân ở Việt Nam hiện nay gồm có Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận, Cục An toàn bức xạ hạt nhân, Cục Năng lượng nguyên tử Việt Nam và Viện năng lượng nguyên tử Việt Nam.

Tác giả