Kết nối mạng lưới thương mại hóa sáng chế

Một hội thảo nhằm tìm kiếm các giải pháp hỗ trợ việc hình thành và phát triển thị trường giao dịch tài sản trí tuệ sẽ được tổ chức tại TP HCM vào ngày 5/5 tới.

Hội thảo có tên “Kết nối mạng lưới thương mại hóa sáng chế”, do Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ phối hợp với Văn phòng II Cục Sở hữu trí tuệ, Công ty TNHH đầu tư phát triển trí tuệ, Công ty cổ phần tin học Lạc Việt, Chương trình đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam – Phần Lan (IPP) phối hợp tổ chức.

Tại đây, các nhà sáng chế trong nước cũng sẽ thảo luận về sự cần thiết thành lập Hội Sáng chế để gắn kết hoạt động nghiên cứu với hoạt động đầu tư phát triển, thương mại hóa sản phẩm sáng tạo, phục vụ nhu cầu thiết thực của các doanh nghiệp sản xuất.

 

Tác giả