Khởi công xây dựng trung tâm Công nghệ sinh học TP. HCM

Trung tâm được đặt  tại phường Trung Mỹ Tây, quận 12, trên khuôn viên rộng 23 ha, với vốn đầu tư khoảng 100 triệu USD, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2014.

Theo TS Dương Hoa Xô, Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học, hiện nay dự án san lấp mặt bằng đang hoàn chỉnh để quý 2, sẽ khởi công dự án cơ sở hạ tầng và đến quý 4 xây tiếp dự án khu hành chính cùng khu nghiên cứu. Ngoài ra, thành phố HCM cũng đã giao Trung tâm Công nghệ sinh học chuẩn bị đầu tư hai dự án thành phần mới là khu nhà kính, nhà lưới và dự án đầu tư trang thiết bị 12 phòng thí nghiệm công nghệ sinh học.

Tác giả