Khối mắcma Vesuvius đang trồi lên

Một nghiên cứu mới công bố cho thấy, mỏ mắcma bên dưới dãy núi Vesuvius đang trồi dần lên phía bề mặt trong hơn 20.000 năm qua.

Phát hiện này có thể là một tin tốt đối với khoảng 3 triệu người sống trong khu vực núi lửa hoạt động tại Campania (Ý), nơi biến cố địa chất của Vesuvius năm 79 sau Công Nguyên đã chôn vùi Pompeii và Herculaneum.  Các nhà khoa học đã nghiên cứu đá dung nham tạo ra từ bốn vụ phun trào chính trong lịch sử và tái tạo lại nhiệt độ và áp suất của mỏ mắcma trong các sự kiện đó. Dữ liệu cho thấy, kể từ biến cố năm 79 sau công nguyên và một vụ phun trào năm 472 sau công nguyên, khối mắcma trồi dần lên, từ 4.4 – 5 dặm (7-8 km) bên dưới bề mặt đến 1.8-2.5 dặm (3-4 km). Có nhiều khả năng Vesuvius sẽ phun trào trong tương lai.  Theo National Geographic

Tác giả