Lập Hội đồng xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về KH&CN

Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về KH&CN năm 2015 (đợt 5) do Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân làm Chủ tịch.

Phó Chủ tịch Hội đồng gồm GS. TS Đỗ Trung Tá, Chủ nhiệm Chương trình nghiên cứu, đào tạo và xây dựng hạ tầng kỹ thuật CNC; GS. TS Nguyễn Văn Hiệu, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam.

Các Ủy viên Hội đồng gồm GS. TS Nguyễn Việt Bắc, Chủ nhiệm Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2011-2015 “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ vật liệu mới;” PGS. TS Nguyễn Văn Bộ, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam; GS.TS Vũ Chí Cương, Viện Chăn nuôi; GS. TS Vũ Minh Giang, Đại học Quốc gia Hà Nội; GS. TS Trương Nam Hải, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam; Thiếu tướng, GS. TS Nguyễn Lạc Hồng, Học viện Kỹ thuật quân sự.

GS. TS Đặng Cảnh Khanh, Viện nghiên cứu Truyền thống và Phát triển, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; GS. TS Phạm Gia Khánh, Ủy viên Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư ngành Y; PGS. TS Bùi Quốc Khánh, Đại học Bách Khoa Hà Nội; PGS. TS Lê Đức Mạnh, Viện trưởng Viện Công nghiệp Thực phẩm; GS. TS Đỗ Hoài Nam, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; PGS. TS Trương Duy Nghĩa, Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật Nhiệt Việt Nam; Thiếu tướng, GS. TS Nguyễn Văn Ngọc, Học viện An ninh Nhân dân cũng là Ủy viên Hội đồng.

Hội đồng còn có các ủy viên: GS. TS Lê Sâm, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam; GS. TS Nguyễn Hoàng Trí, Đại học Sư phạm Hà Nội; GS. TS Trần Văn Trị, Tổng hội Địa chất Việt Nam; GS. TS Nguyễn Thanh Thủy, Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội; GS. TS. Nguyễn Minh Thuyết, chuyên gia khoa học.

Hội đồng hoạt động theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 và Khoản 3 Điều 21 Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30/7/2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về  KH&CN.

Nguồn: http://www.vietnamplus.vn/lap-hoi-dong-xet-tang-giai-thuong-ho-chi-minh-khoa-hoccong-nghe/364440.vnp

Tác giả