Lợi ích đất nước đòi hỏi phải nhận thức lại

Cuộc Hội thảo khoa học Chúa Nguyễn và Vương triều Nguyễn trong lịch sử Việt Nam từ giữa thế kỷ 16 đến cuối thế kỷ 19 tổ chức tại Thanh Hóa vào ngày 18-19/10/2008

Theo ông Dương Trung Quốc, Tổng thư ký Hội Khoa học Lịch sử, cái lớn nhất của nhà Nguyễn làm được là nối tiếp được các thế hệ trước, bao gồm các chúa Nguyễn và nhà Tây Sơn trong việc củng cố được chủ quyền lãnh thổ quốc gia, cho đến giữa thế kỷ 19 khi người Pháp đô hộ. Lúc đó nước Đại Nam đã phát triển đến một trình độ tương đối cao trong khu vực.

Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]