Mỗi đề tài NAFOSTED có 2,5 bài báo ISI

Gần 300 đề tài khoa học tự nhiên do Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia (NAFOSTED) tài trợ đã công bố hơn 700 bài báo ISI.

Ngày 8/6, NAFOSTED đã tổ chức phiên họp các hội đồng khoa học ngành để triển khai đánh giá xét chọn hồ sơ đề nghị tài trợ nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên năm 2013.

Theo báo cáo của Giám đốc Quỹ, tính đến tháng 1/2013, trong tổng số 432 đề tài nghiên cứu đến hạn đánh giá, 282 đề tài (tương đương 65%) đã được nghiệm thu. Trong số các đề tài đã được nghiệm thu, 233 đề tài (82,2%) đạt yêu cầu, 7 đề tài (2,5%) không đạt và 42 đề tài (15,2%) xin gia hạn thời gian thực hiện. Số công bố quốc tế của các đề tài đạt yêu cầu gồm 702 bài báo ISI (như vậy bình quân mỗi đề tài có 2,48 bài báo ISI), 415 bài báo SCI, và 287 bài báo SCIe.

Việc tổ chức xét chọn đề tài đã có những đổi mới như từ năm 2012, có thể tạo và nộp hồ sơ trực tuyến;  thực hiện đánh giá quốc tế đối với hội đồng khoa học máy tính…

Một số đại biểu, cho rằng kết quả mà các đề tài nghiên cứu do NAFOSTED tài trợ đạt được rất đang khích lệ, đặc biết xét về số lượng công bố quốc tế, tuy nhiên chất lượng vẫn còn là vấn đề phải bàn. Các đại biểu cũng đề xuất, việc xét duyệt đề tài năm 2013 cần hướng đến việc tạo dựng các nhóm nghiên cứu mạnh; muốn vậy phải mạnh dạn thay đổi quy chế tài chính của quỹ, hỗ trợ các nghiên cứu sinh sau tiến sĩ tham gia đề tài.

Phát biểu kết luận phiên họp, Thứ trưởng Lê Đình Tiến, Chủ tịch Hội đồng Quỹ, nhận định, trong năm năm qua, NAFOSTED đã rất nỗ lực hòa nhập với các chuẩn mực quốc tế, bình quân mỗi đề tài có hai bài báo được đăng ở tạp chí ISI và tương đương, năm sau luôn cao hơn năm trước. Tuy nhiên ông cho rằng, cần đánh giá kết quả cá đề tài đã giúp gì cho việc nâng cao trình độ nghiên cứu và chất lượng giảng dạy của giảng viên các trường đại học. Ông cũng đề nghị Quỹ tiếp tục hoàn thiện các văn bản pháp lý, tạo điều kiện cho các nhà quản lý khoa học làm việc hiệu quả hơn.

Tính đến từ năm 2009 đến năm 2012, Quỹ đã tài trợ 953 đề tài nghiên cứu cơ bản trong KHTN, trong đó khoảng 60% đề tài thuộc các trường đại học. Số đề tài ở phía phía bắc chiếm 51%, so với 21% ở phía nam. 70% số nhà nghiên cứu tham gia các đề tài này dưới 40 tuổi.

Ngoài ra, Quỹ còn tài trợ cho 29 chương trình phát triển công nghệ; và 14 chương trình nghiên cứu hợp tác song phương với Đức và Bỉ.

Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]