Một thế giới, hai cách nhìn

Người Châu Á và người Mỹ nhìn thế giới rất khác nhau. Các nhà nghiên cứu của trường Đại học Michigan đã cho 25 sinh viên Mỹ gốc Châu Âu và 27 sinh viên Trung Quốc xem cùng một bức ảnh.

Các sinh viên Mỹ nhìn rất lâu con báo ở tiền cảnh. Trong khi đó sinh viên Trung Quốc lướt nhìn rất nhanh tất cả những gì có trong ảnh, con báo ở tiền cảnh và cánh rừng phía hậu cảnh. Một trắc nghiệm khác được thực hiện đối với người Mỹ và người Nhật cũng khẳng định điều này. Khi được xem một đoạn phim ngắn về sự sống dưới đáy biển, người Mỹ nhìn thấy ba con cá đang bơi; còn người Nhật thấy màu xanh của nước, đá ở đáy biển, và cuối cùng là thấy cá. Theo nhóm nghiên cứu, nguyên nhân của sự khác nhau này bắt nguồn từ văn hóa: ở phương Tây, chủ nghĩa cá nhân và tính hiệu quả là điều quan trọng nhất; còn đối với người Châu Á, nhận ra sự phức tạp và mong muốn hợp tác mới là điều cần tính đến đầu tiên. Www.pnas.org

 

Tác giả