Nafosted: Công bố ISI duy trì tốc độ tăng 30%

Báo cáo tổng kết năm 2013 của Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia (Nafosted) cho thấy, số lượng công bố ISI của các đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên do Nafosted tài trợ tiếp tục duy trì tốc độ tăng 30%.

Cụ thể, 141 đề tài hoàn thành kết quả đăng ký trong năm 2013 đã có 384 công số ISI, đạt tỷ lệ 2,7 bài báo/đề tài. Ngoài ra, còn có 59 bài báo trên các tạp chí quốc tế khác và 206 bài báo trên các tạp chí quốc gia của Việt Nam.

Báo cáo cũng cho biết, tỷ lệ các nhà khoa học trẻ (dưới 35 tuổi) chủ trì đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên chiếm hơn 35%. Mục tiêu của Nafosted là đến năm 2015, số lượng các nhà khoa học trẻ được hỗ trợ sẽ tăng 15%/năm.

Năm nay, Nafosted tài trợ cho tổng cộng 223 đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên với tổng kinh phí hơn 213 tỷ đồng.

Nafosted cũng đã tiến hành đánh giá với 141 đề tài, trong đó 117 đề tài (tương đương 83%) được đánh giá đạt, 8 đề tài (5,7%) bị đánh giá không đạt, 16 đề tài (11,3%) xin gia hạn thực hiện.

Trong năm 2013, Nafosted tiếp tục chương trình cho vay với lãi suất thấp hoặc không lãi suất đối với các đơn vị thực hiện các dự án KH&CN thuộc diện ưu tiên; và bảo lãnh vốn cho 27 dự án sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ với tổng dư nợ bảo lãnh 7,7 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các hoạt động hỗ trợ nghiên cứu khoa học của Nafosted trong năm 2013 cũng tăng đến 40%, cụ thể đã có 96 lượt cán bộ tham dự và báo cáo kết quả nghiên cứu tại hội nghị khoa học ở nước ngoài; 56 hội nghị quốc tế được tổ chức; sáu cán bộ thực tập ngắn hạn ở nước ngoài bằng kinh phí của Nafosted.

Tác giả