Năm 2012, tập trung xây dựng thể chế, cơ chế chính sách KH&CN

Ngày 10/1, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012 với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và lãnh đạo một số Bộ, ngành của Trung ương.

Sau khi nghe báo cáo tổng kết nhiệm vụ năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ 2012 cùng một số ý kiến tham luận của các đại biểu, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã biểu dương những cố gắng của tập thể lãnh đạo và cán bộ, công nhân viên cơ quan Bộ KH&CN trong công tác quản lý, điều hành hoạt động KH&CN; đồng thời khẳng định những đóng góp quan trọng của KH&CN vào sự phát triển kinh tế – xã hội trong năm 2011.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2012, Thủ tướng cho rằng, Bộ KH&CN cần tập trung vào bốn nhiệm vụ chính:

1/ Xây dựng thể chế, cơ chế chính sách với mục tiêu tạo ra được môi trường thuận lợi cho KH&CN phát triển, để KH&CN thực sự là khâu đột phá trong chuyển đổi mô hình kinh tế, nâng cao sức cạnh tranh, phát triển nhanh và bền vững; tạo sức ép và môi trường thuận lợi để các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhà nước chủ động, tích cực đổi mới công nghệ; phát triển nhanh các doanh nghiệp KH&CN, coi đây là một trong những nhân tố quan trọng trong việc hình thành nền kinh tế tri thức; tiếp tục đẩy mạnh việc chuyển sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các viện nghiên cứu công lập, gắn hoạt động của các viện này với sản xuất. Rà soát lại chương trình sản phẩm trọng điểm quốc gia, tập trung làm bằng được một số sản phẩm có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế. Để làm được việc này, cần nghiên cứu, ban hành một số cơ chế đặc biệt cho những chương trình nghiên cứu, chế tạo sản phẩm đó. Ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ sinh học vào toàn bộ nền kinh tế – xã hội. Trong lĩnh vực nghiên cứu cơ bản, ngoài Viện Toán cao cấp, cần phát triển thêm lĩnh vực Vật lý, khoa học xã hội. Xem xét lại những việc được và chưa được ở hai khu công nghệ cao tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh để có giải pháp triển khai nhanh hai khu công nghệ cao này.

2/ Quản lý nhà nước của Bộ: Cần sớm xây dựng các đề án: phân bổ và sử dụng ngân sách KH&CN bảo đảm nguồn lực tài chính được sử dụng có hiệu quả; đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là đào tạo nguồn nhân lực; sở hữu trí tuệ, đo lường chất lượng, thanh tra – kiểm tra.

3/ Phát triển điện hạt nhân: Chuẩn bị mọi mặt về thể chế, nguồn nhân lực để thực hiện bằng được quyết tâm khởi công nhà máy điện hạt nhân vào năm 2014 và đưa vào vận hành năm 2020; thực hiện tốt việc hợp tác với Nga xây dựng viện nghiên cứu hạt nhân mới ở Đà Lạt.

4/ Tham gia cùng với các cơ quan của Đảng, xây dựng đề án để Hội nghị Trung ương vào cuối năm 2012 ra nghị quyết về phát triển KH&CN.

Bộ trưởng Nguyễn Quân thay mặt lãnh đạo và cán bộ Bộ KH&CN cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo nhiều mặt của Thủ tướng đối với sự nghiệp KH&CN; những ý kiến Thủ tướng chỉ đạo tại Hội nghị sẽ được đưa vào nội dung của đề án Tiếp tục đổi mới toàn diện và triệt để quản lý KH&CN, dự kiến trình Thủ tướng phê duyệt trong Quý 1/20112.

Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]