Năm nội dung trong kế hoạch của FIRST năm 2016

Ngày 23/2 vừa qua, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh đã có buổi họp với Ban quản lý dự án FIRST nhằm thống nhất kế hoạch triển khai dự án FIRST năm 2016. 

Ngoài ra, vốn đối ứng của Bộ KH&CN là 11 tỷ đồng (thấp hơn so với dự kiến ban đầu). Theo ông Trần Quốc Thắng – Giám đốc dự án,  dự án FIRST đã bị chậm tiến độ hai năm và một trong những lí do là việc tiến hành phê duyệt kế hoạch mất nhiều thời gian (từ tháng 5/2015 đến nay vẫn chưa đi đến thống nhất). Chính vì vậy, hơn 75% hoạt động của năm 2016 sẽ là hoạt động từ năm 2015 chưa hoàn thiện.  

Kinh phí triển khai dự án FIRST cho năm 2016 là 18 triệu USD, trong đó kinh phí giải ngân cho các dự án là 13 triệu USD.

Năm 2016, Ban quản lý dự án FIRST tiếp tục tiến hành kêu gọi và thực hiện tài trợ cho các tổ chức KH&CN. Họ kỳ vọng sẽ hỗ trợ cho 20 chuyên gia giỏi nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài đến Việt Nam tham gia các hoạt động nghiên cứu, cho 3-5 tổ chức KH&CN công lập, cho 8-10 doanh nghiệp mới về KHCN và Đổi mới sáng tạo và 2-4 nhóm hợp tác nghiên cứu về Đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh đó, FIRST bắt tay vào triển khai Hợp phần 1b Hoàn thiện hệ thống thống kê, đánh giá, đo lường KHCN và Đổi mới sáng tạo, đưa ra mô hình hoạt động chung cho phòng thí nghiệm CoreTech Lab và Xây dựng thí điểm chính sách thu hút chuyên gia giỏi nước ngoài.

Hợp phần 1b do Cổng Thông tin KH&CN (NASATI) đảm nhận và trong năm 2016 sẽ tập trung vào năm nội dung: Cải thiện hệ thống chỉ tiêu KHCN và phát triển hệ thống chỉ tiêu đổi mới sáng tạo ở Việt Nam; Xây dựng khung Giám sát & Đánh giá với hệ thống tổ chức R&D ở Việt Nam; Các phương pháp luận lập bản đồ cho ngành công nghệ sinh học và bước đầu xây dựng ngân hàng dữ liệu quốc gia.

CoreTech Lab (CTL) là phòng thí nghiệm nghiên cứu và phát triển ứng dụng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ lõi lõi cho sản xuất cơ khí, tự động hóa và công nghệ nhúng. Năm 2015, Ban quản lý dự án FIRST đã thuê chuyên gia nghiên cứu và thiết kế hoạt động của CTL và đề xuất lên World Bank nhưng việc phê duyệt bị trì hoãn để chờ việc tái cơ cấu KH&CN. Năm 2016, dự án FIRST sẽ xây dựng mô hình hoạt động, danh mục thiết bị, cơ chế tài chính của CTL. Đồng thời, Ban quản lý dự án FIRST sẽ lựa chọn một doanh nghiệp thụ hưởng dự án để CTL hoạt động theo đúng mô hình: Nhà nước sở hữu – Doanh nghiệp vận hành. Theo Thứ trưởng Trần Quốc Khánh, CTL sẽ tạo tiền đề để triển khai dự án phòng thí nghiệm VKIST.

Về xây dựng thí điểm chính sách thu hút chuyên gia giỏi nước ngoài, năm 2016, Ban quản lý dự án FIRST sẽ ưu tiên thiết kế mạng lưới để các nhà khoa học Việt Nam ở khắp các quốc gia trên thế giới có thể trao đổi và liên kết với nhau.

Bên cạnh các hoạt động KH&CN, FIRST sẽ thay đổi nội dung Sổ tay thực hiện dự án FIRST (PIM) trong quý I để rút ngắn thời gian tài trợ cho các dự án và tiến hành theo dõi, đánh giá định kì các dự án đã tài trợ.
 

Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]