Nâng tỉ lệ được đào tạo trong các lĩnh vực kinh tế lên 70% vào năm 2015

Ngày 27 tháng 9 tại Hà Nội, tại họp phiên đầu tiên của Ban chỉ đạo Quốc gia về đào tạo theo  nhu cầu xã hội do Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân làm trưởng ban, PTT đã đưa ra 5 tiêu chí và nhiệm vụ lớn từ nay đến năm 2010 nhằm tạo ra bước đột phá về đào tạo nhân lực có chất lượng cao một cách hiệu quả ở các trình độ.

.

Tác giả